Zmiana wysokości zasiłku rodzinnego

ZMIANA WYSOKOŚCI ZASIŁKU RODZINNEGO

Od dnia 1 listopada 2016 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. nastąpiła zmiana wysokości zasiłków rodzinnych:

1) wysokość zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

  1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

  1. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  2. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

  1. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  2. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Źródło:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1238/1

Poprzedni Ważna informacja dla rodziców!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.