Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyjęło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, przeprowadza rozeznanie potrzeb w środowisku lokalnym. Gmina Iwanowice planuje przystąpienie do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Modułu II. 

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach pozyskał środki finansowe, dzięki którym zakupionych zostało 60 sztuk opasek bezpieczeństwa, które trafiły do Seniorów – mieszkańców Gminy Iwanowice. Dzięki tym działaniom możliwa była realizacja projektu, który zakłada innowacyjne metody opieki na odległość.
Przekazane opaski zawierają liczne funkcje, m. in.: pomiar saturacji, temperatury, ciśnienia krwi, tętna, czujnik upadku, lokalizator GPS. 
Ponadto w ramach projektu każdy Senior, który otrzymał opaskę, ma dostęp do całodobowej opieki na odległość przez centrum telemedyczne. Seniorzy zostali przeszkoleni z użytkowania opaski, mieli okazję przetestowania funkcji opaski i wezwania pomocy, testowego połączenia z ratownikiem medycznym Telecentrum.

Do projektu zostali zakwalifikowani Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest zapewnienie ciągłości usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 + przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych technologii w tym obszarze. “Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach Programu, 60 Seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dalszy dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” (zakupionych w 2022 r. w ramach edycji Programu), które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny!!!

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie.

Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwanowicach w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać telefonicznie pod numerem 12 388 40 03 wew. 28

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.