Asystent rodziny działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Asystent rodziny – jakie są jego zadania?

 1. Współpraca z rodziną oparta jest o plan pracy, który z założenia jest długofalowy. Asystent rodziny pracuje z nią średnio przez 2-3 lata, w zależności od potrzeb. Jeżeli rodzina nie wykazuje chęci i zaangażowania we współpracy z nim, możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym jej zakończeniu.
 2. Zadania asystenta rodziny określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których w szczególności należą:
  • Opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
  • Pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
  • Motywowanie rodziny do podmnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspoierania aktywności spolecznej rodzin;
  • Pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkjowej i jej utrzmaniu;
  • Współpraca z rodziną zastępczą, rodzinny, domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą,w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
  • Udzielanie wspracia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • Podejmowanie działań interwencyjnych u zaradczych wsytuacji zagrożęnia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • Prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Podsumowując, zadaniem asystenta rodziny jest niezależnie od pracowników socjalnych zajmowanie się wyłącznie pomocą i pracą z rodzinami, które mają trudności w pełnieni funkcji opiekuńczo9wychowawczeh,. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, motywując ją do aktywnego współdziałania w realizacji określonego planu. Praca ta jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.