Ważna informacja dla rodziców!

UWAGA!!!

ZMIANA FORMY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH!!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje,

od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie świadczenia rodzinne, w tym:

  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  • świadczenia opiekuńcze,
  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • świadczenie wychowawcze (Program 500+),
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

będą przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy.

 

NOWOŚĆ: RACHUNKI RODZINNE WOLNE OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH !!!

Już od dnia 20 sierpnia 2016 r. w bankach można zakładać rachunki rodzinne wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji oraz zajęć komorniczych, na które mogą być przekazywane wyłącznie świadczenia niepodlegające egzekucji takie jak:

  1. „świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  2. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
  4. świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).”

Rachunek rodzinny może być prowadzony tylko dla jednej osoby fizycznej.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z ww. świadczeń niepodlegających egzekucji.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji.

Bank nie pobiera również opłat i prowizji za wydanie karty do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunek uruchomienia rachunku rodzinnego to przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw  (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1177).

Źródło:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1177/1

 

 

Poprzedni Informacja o wynikach postępowania w ramach projektu “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” – Trening percepcji społecznej

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.