Kolejne etapy projektu „Rodzina znaczy Wiele”

         W dniu 19.06.2023 r. w ramach projektu pt. Rodzina znaczy Wiele, dofinansowanego ze środków z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, a także partnerem projektu jest Województwo Małopolskie, na Sali Obrad Urzędu Gminy

w Iwanowicach zostały przeprowadzone warsztaty dla 13 rodziców z terenu gminy Iwanowice. W trakcie warsztatów uczestnicy między innymi zdobyli wiedzę, na temat roli rodzica względem dziecka oraz pożądanych postaw rodzicielskich. Zostali zapoznani z koncepcją „wystarczająco dobrego rodzica” oraz poznali komunikaty wspierające rozwój relacji rodzice – dzieci.

Dnia 28.06.2023 r. odbyły się warsztaty dla 25 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych, każde spotkanie

w wymiarze 2 godzin.  Dzieci podczas warsztatów miały okazję do doświadczenia i refleksji na temat radzenia sobie z emocjami w codziennych kontaktach międzyludzkich. W warsztatach dla młodszej grupy wiekowej kluczowym zajęciem było poznawanie sposobów na wspólną zabawę. Zajęcia były okazją do udziału w różnych aktywnościach, które umożliwiły dzieciom rozpoznanie i nazywanie własnych emocji. Grupa starsza w ramach tego spotkania  poznała i doświadczyła, dzięki aktywnym metodom pracy, takich zagadnień jak: emocje jakie przeżywamy; wpływ emocji na zachowanie ludzi; dzięki czemu inni mogą poznać moje emocje; jak radzić sobie w różnych sytuacjach, aby rozwijać w sobie postawę optymizmu. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci nabyły umiejętności w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nastąpiło wzmocnienie ich poczucia wartości, a także stworzono możliwość dla dzieci do wyrażania emocji w sytuacji kontrolowanej.

W trakcie zajęć przygotowano poczęstunek w postaci przekąsek, napojów oraz pizzy. Zarówno warsztaty dla rodziców oraz dzieci poprowadził wieloletni pracownik socjalny, a zarazem specjalista w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Kolejny etap projektu odbył się w dniu 08.07.2023 r. w Świetlicy wiejskiej

w Poskwitowie Starym, gdzie zostało zorganizowane spotkanie rodzinne mające na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego. W spotkaniu wzięło udział 38 członków rodzin, którzy zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu. Spotkanie poprowadzili członkowie grupy nieformalnej, którzy w swojej codziennej pracy współpracują i wspierają rodziny. Dzięki temu nastąpiła integracja dzieci, rodziców, rodzin. Wszystkie zorganizowane gry, zabawy i związana z nimi rywalizacja przyczyniły się do wzmocnienia poczucia wartości wśród uczestników, jak również organizatorów. Spotkanie było również okazją do zwiększenia zaufania rodzin do osób

i podmiotów wspierających rodzinę. W ramach spotkania przeprowadzono m.in. zabawę integracyjną “Budowanie domu”, która wzbudziła mnóstwo pozytywnych emocji. Zwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek.

Beneficjenci wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu i z niecierpliwością oczekują na kolejną formę wsparcia.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, a także partnerem projektu jest Województwo Małopolskie

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.