PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

PODPROGRAM 2023

Program Fundusze Europejskie to działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

– 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1.590.00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Iwanowice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

  • Przygotowania posiłków,
  • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • Zapobiegania marnowaniu żywności,
  • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach FEPŻ.

PODPROGRAM 2023

Podprogram 2023 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Przewidywany termin wydawania żywności nastąpi najwcześniej w miesiącu maj 2024 r. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o wypełnienie Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wystawiamy do maja 2024r. z udokumentowanymi dochodami.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod dostępnym numerem telefonu (12) 388 40 03, w 28

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Więcej informacji o Programie dostępne na poniżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

lub

https://www.fepz.gov.pl

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.