Giełda Potrzeb

Przestrzeń do wymiany informacji o potrzebach naszych mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc Społeczna

Instytucja polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Współpraca celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

Wspieranie rodziny

Pomoc w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych.

Jadłodzielnia

Nie wyrzucaj. Podziel się. Przynieś żywność, którą chcesz przekazać potrzebującym lub skorzystaj z pomocy.

Posiłek w szkole i domu

Pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

Świadczenia pieniężne

Świadczenia finansowe przyznawane na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Ogłoszenia

Ogłoszenia o różnych konkursach i przetargach

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Przeciwdziałanie przemocy

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Świadczenia niepieniężne

Wykaz wszystkich świadczeń niefinansowych udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.