Becik

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana rodzicom uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikająca z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie przysługujące osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego

Dodatek osłonowy

Zasiłek mający na celu częściowe pokrycie wydatków

Czyste Powietrze

Pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Refundacja Podatku VAT

Świadczenie udzielane na podstawie kryterium dochodowego w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Za życiem

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów).

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek mający na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka przysługujący opiekunowi lub osobie uczącej się, zależny od dochodu na członka rodziny.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.