Dofinansowanie na utrzymanie ośrodka

Gmina Iwanowice w ramach zadania własnego otrzymała dofinansowanie polegające na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z Umową Nr 227/OPS/2024 z dnia 21.02.2024 r.

Gmina Iwanowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w roku 2024 w ramach zadania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, otrzyma w ramach dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 81 557,00 zł, w tym kwotę:

 1. 61 831,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 2. 19 726,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na wydatki bieżące m.in. w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

 • a) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej:
  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • dożywianie dzieci;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • b) o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2:
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art.5a;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w roku 2023 w ramach zadania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, otrzyma w ramach dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 79 336,00 zł. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na wydatki bieżące m.in. w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

 • a) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej:
  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • dożywianie dzieci;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • b) o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2:
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa wart.5a;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w roku 2022 w ramach zadania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, otrzyma w ramach dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 59 722,00 zł. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w roku 2022 w ramach zadania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, otrzyma w ramach dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 59 722,00 zł. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na wydatki bieżące m.in. w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

 • a) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej:
  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • dożywianie dzieci;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • b) o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2:
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa wart.5a;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.