Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym najczęściej dla określonej liczby osób. A celem jest zorganizowanie czasu wolnego pensjonariuszom – osobom w wieku poprodukcyjnym z danego terenu. Może być to pomoc w zaspokojeniu ich potrzeb, a także wsparcie  w samodzielnym egzystowaniu w środowisku lokalnym.

Placówki oferuje różne rzeczy, m.in.: codzienne obiady, terapie zajęciowe, rękodzieło, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjno-ruchowe. Dzienne Domy Pomocy Społecznej bardzo często korzystają z usług pielęgniarek, lekarzy czy też rehabilitantów.

Tego typu placówki świadczą środowiskową pomoc i opiekę mieszkańcom danej miejscowości. Domy przeznaczone są dla kilkudziesięciu osób, które mogą spędzać tam czas w godzinach – najczęściej – od 8.00 do 16:00.  Dzienny Dom Pomocy Społecznej ma za zadanie udzielać jak najszerszego wsparcia osobom w podeszłym wieku, aby mogły funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania. Nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawuje najczęściej Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.