Zadanie którego dotyczy umowaKwota dofinansowania z budżetu państwa lub FunduszyRok zakończenia zadania w ramach umowy
Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych10 836,002016
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201622 800,002016
Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej27 196,002016
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych35 490,002016
Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych11 052,002017
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201725 200,002017
Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej22 832,002017
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych30 500,002017
Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych11 151,002018
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201823 436,002018
Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej43 934,002018
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych26 796,002018
Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych10 249,002019
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201910 807,002019
Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej45 440,002019
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych33 190,002019
Budżet zadaniowy 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się47 440,002019
Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych10 309,002020
Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny1 700,002020
Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej60 643,002020

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.