Zawiadomienie o wyniku postępowania: “Dostawa paliwa wykorzystywanego do projektu “Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Zawiadomienie o wyniku postępowania: “Dostawa paliwa wykorzystywanego do projektu “Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO-ROZEZNANIA RYNKU

dotyczy zadania p.n.: Dostawa paliwa do paliwa wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 130 000,00 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach zawiadamia
o wyborze w postępowaniu następującej oferty:

Pit Stop Sp. z o.o.

ul. Krakowska 82, 32-043 Skała

Oferta Pit Stop Sp. z o. o. spełniła wszystkie wymogi obowiązkowe i otrzymała najwyższą łączną ocenę (Cena, Upust) na poziomie: 100 pkt

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ocenę punktową, spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne, a jej wartość nie przekracza wartości środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania.

Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa www.gops.iwanowice.pl
  2. https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach
  3. Tablica ogłoszeń
  4. A/a

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Zawiadomienie o wyniku postępowania do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresesem internetowym:

https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,2030479,dostawa-paliwa-do-pojazdu-wykorzystywanego-w-ramach-projektu-pn-usluga-indywidualnego-transportu-doo.html

 

 

Poprzedni Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.