Wzrost kosztów pobytu w domach pomocy społecznej

Wzrost kosztów pobytu w domach pomocy społecznej

GOPS Iwanowice informuje, że Starosta Powiatu Krakowskiego Zarządzeniem Nr 33/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. ustalił nowy, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w roku 2023.
Koszty utrzymania mieszkańca w dps znacznie wzrosły!
 

Poniżej prezentujemy zestawienie miesięcznych kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (DPS) na terenie powiatu krakowskiego, do których kierowani są mieszkańcy Gminy Iwanowice:

DPS w Batowicach: 6 742,30 zł (wzrost o 29,6%, tj. 1 995,12 zł),

DPS w Czernej: 6 544,00 zł (wzrost o 20,2%, tj. 1 323,00 zł),

DPS w Karniowicach: 7 433,00 zł (wzrost o 40,7%, tj. 2 154,00 zł),

DPS w Owczarach: 6 940,00 zł (wzrost o 22,5% tj., 1 561,52 zł),

DPS w Więckowicach: 6 305,00 zł (wzrost o 17,6%, tj. 1 111,38 zł),

DPS w Konarach: 5 861,02 zł (wzrost o 16%, tj. 936,11 zł),

DPS w Ojcowie: 5 931,00 zł (wzrost o 16%. tj.818 zł),

DPS w Radwanowicach: 5 999,00 zł (wzrost o 15%, tj. 900,00 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 61 ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca oraz rodzinę.

Poprzedni Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.