Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

GOPS-4220-2/23                                                                   Iwanowice Włościańskie, 13.03.2023r.

                                                                                             Wykonawcy

                                                                                             biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: wyników postępowania, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu, po dokonaniu oceny końcowej (biorąc pod uwagę spełnienie warunków w postępowaniu, cenę oraz odległość od miejscowości Iwanowice), wybrano ofertę złożoną przez:

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
    Schronisko dla osób bezdomnych
    ul. Bolesławska 23
    32-310 Klucze

Oferta spełniła wymagania Zamawiającego stawiane w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu w ustalonym terminie tj. do dnia 03.03.2023 r. wpłynęła jedna oferta.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.