Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Wyniki zapytania ofertowego: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Wyniki postępowania, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie w 2023 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, iż przeprowadzone postępowanie w ustalonym terminie tj. do dnia 02.03.2023 r. nie zostało rozstrzygnięte, z powodu braku złożonych ofert.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.