Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”

Sokrates

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie organizuje zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W roku 2023 spotkania grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.
Cały program obejmuje 60 godzin (15 spotkań).  Ww. grupa jest przeznaczona dla mężczyzn i będzie mieć charakter półotwarty czyli w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć ww. formę oddziaływań.

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie ich zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają formę, zarówno spotkań grupowych, jak również konsultacji indywidualnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały rok prowadzi procedurę kwalifikacyjną osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach.
Zapisy i wszelkie pytania dostępne pod numerami  telefonów: (12) 210-09-76 wew. 410 lub 500-141-746.

 

Poprzedni 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.