Pomoc dla osób będących w kryzysie

Poniżej zamieszczamy informacje gdzie i na jaką pomoc można liczyć.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”    22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

https://www.niebieskalinia.pl/

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca

 

Wykaz Ośrodków Interwnecji Kryzysowej i Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – miejsca schronienia, instrukcje COVID-19
https://gops.iwanowice.pl/upload/files/Wykaz-OIK-i-SOWdODP-wR—miejsca-schronienia-instrukcje-COVID-19.doc

 

Gminy – pomoc specjalistyczna w czasie pandemii
Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo

https://gops.iwanowice.pl/upload/files/Gminy—pomoc-specjalistyczna-w-czasie-pandemii.xls
 

 

Poprzedni Zapytanie ofertowe

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.