Ośrodki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ośrodki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2018 r. rozpoczął działalność nowy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, uruchomiony w miejsce dotychczas prowadzonego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, os. Krakowiaków 46.
Na terenie województwa małopolskiego działają trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (SOW):

 

  1. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1;
  2. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9;
  3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, 31-964 Kraków, os. Krakowiaków 46.

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizują standard obejmujący:

  1. zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie;
  2. ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  3. udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;
  4. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocenę ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką;
  5. ponadto udzielanie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, specjalistycznej pomocy, w tym prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  6. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w rodzinie wywiadu środowiskowego i udzielenie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
  7. udzielenie konsultacji wychowawczych.

Prowadzenie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia finansowane jest z budżetu państwa, stąd do placówek tych mogą zgłaszać się i być przyjmowane osoby doświadczające przemocy z tereny całego kraju – nie jest wymagane żadne skierowanie, ani nie są w tej sprawie wydawane żaden decyzje administracyjne.

SOW pracują w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia. Usługi realizowane są w trybie ambulatoryjnym i w ramach całodobowego pobytu w Ośrodku.

Poprzedni Dożywianie dzieci i uczniów w szkołach

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.