Dożywianie dzieci i uczniów w szkołach

Przypominamy, iż w ramach realizacji Wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Gmina Iwanowice kontynuuje dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz tych realizujących naukę w szkołach pozagminnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze powyższe, informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach przyjmuje wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkołach, również tych realizujących naukę w szkołach poza terenem gminy Iwanowice.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30).

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem tel.: 12 388 40 03 wew. 28.

Poprzedni 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.