Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

GOPS w Iwanowicach informuje, że Rada Powiatu w Krakowie przyjęła projekt pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim”.

Projekt dotyczy organizacji i zapewnienia opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności i będzie trwał w okresie od 1.06.2019 r. do 15.12.2019 r.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 lub za pomocą operatora pocztowego. Wniosek można pobrać w GOPS Iwanowice.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24 roku życia opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym. Turnus odciążeniowy polega na zapewnieniu niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24 roku życia całodobowej opieki lub opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,
c) opiece medycznej,
d) opiece higienicznej,
e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
f) kontaktach z otoczeniem,
g) zapewnieniu miejsca pobytu wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt,
h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,
i) utrzymanie czystości,
j) zapewnieniu organizacji czasu wolnego,
k) rehabilitację społeczną (włączającą)dla osób niepełnosprawnych, w planie indywidualnym dobranym do potrzeb.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, osoby do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów organizatora opieki wytchnieniowej.
O zakwalifikowaniu dziecka/osoby niepełnosprawnej do 24 roku życia pod względem medycznym i możliwości zapewnienia im opieki decydują służby medyczne organizatora.

Wniosek i dodatkowe informacje można pobrać poniżej.

Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej. Turnusy dzienne odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), w godz. od 8.00 do 18.00. Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej do 24 roku życia w turnusie całodobowym lub dziennym jest bezpłatne.

Poprzedni Kampania społeczna “WŁĄCZ MYŚLENIE”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.