Kampania społeczna “WŁĄCZ MYŚLENIE”

Kampania społeczna “WŁĄCZ MYŚLENIE”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy tut. Ośrodku włączył się w kampanię społeczną na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „WŁĄCZ MYŚLENIE”.

W ramach kampanii, do ośmiu placówek oświatowych na terenie naszej Gminy, przekazano egzemplarze dodatku informacyjno-promocyjnego, plakaty oraz notatniki zawierające treści z zakresu edukacji antynarkotykowej. Materiały zawierały również informacje o licznych placówkach, miejscach, portalach internetowych, telefonach zaufania, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie. Informacje zawarte w publikacjach były również adresowane do rodziców.

Wierzymy, że pozyskane materiały będą przydatne dla wychowawców i nauczycieli m. in. podczas rozmów z dziećmi, szczególnie w okresie przedwakacyjnym, o zagrożeniach jakie niosą substancje psychoaktywne/narkotyki, dopalacze. Ufamy, że przekazane materiały będą pomocne w pracy wychowawczej i przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości, zarówno dzieci jak i dorosłych.

 

Poprzedni „P jak Pracuj!”-bezpłatne szkolenia i płatne staże

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.