Odpowiedź na złożone zapytanie dot. rozeznania dostępnej oferty rynkowej dot. realizacji kursu prawa jazdy kat. “B” dla 6 osób

Odpowiedź na złożone zapytanie dot. rozeznania dostępnej oferty rynkowej dot. realizacji kursu prawa jazdy kat. “B” dla 6 osób

Dnia 9 maja 2018r. do tut. GOPS wpłynęło zapytanie dotyczące ogłoszonego ROZEZNANIA DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ w zakresie realizacji kursu prawa jazdy kat. ,,B” dla 6 osób.

Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie:

,,Witam, chciałabym zapytać czy do dnia 30.11.2018 mają zostać zakończone kursy wraz z egzaminami Państwowymi?”

Odpowiedź:

Do wymienionego terminu mają zostać zakończone kursy wraz z przystąpieniem uczestników do egzaminu państwowego.

 

Zapytanie:

,,Jak wygląda również sytuacja jeśli któraś z osób nie rozpoczęłaby kursu natomiast przeszłaby badania lekarskie oraz założyła profil kandydata na kierowcę który jest warunkiem rozpoczęcia kursu prawa jazdy każdej kategorii? ”

Odpowiedź:

W przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy z winy uczestnika projektu finansowane są koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją usługi.

 

 

Poprzedni Zarządzenie Nr O.52.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.