Zarządzenie Nr O.52.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Zarządzenie Nr O.52.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr O.52.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod nazwą “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Poprzedni Uzyskiwanie informacji w sprawie koordynacji świadczeń wychowawczych i rodzinnych

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.