Korpus Wsparcia Seniorów.

 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w lutym 2022 r. aplikował o środki finansowe
w ramach Modułu II programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

W wyniku pozytywnej oceny nasz wniosek otrzymał dotację na jego realizację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Wysokość otrzymanych środków finansowych: 75 210,00 zł.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Grupa docelowa: Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cele:

poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”,

wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

 

Działania:

Zadanie 1: Rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa.

Zadanie 2: Zakup opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Zadanie 3: Koordynacja i realizacja przez GOPS programu na terenie Gminy Iwanowice.

 

Szczegółowe informacje pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: 12 388 40 03 wew. 28.

 

Poprzedni Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.