Konferencja Door to door

W dniu 22 listopada 2023 r., w Centrum Konferencyjnym West Gate, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie miała miejsce konferencja, podczas której nastąpiła prezentacja wyników ewaluacji projektu pn „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020

W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli różnych sektorów (administracji, organizacji pozarządowych, nauki), których zadaniem było sformułowanie wniosków i komentarzy do przedstawionych rekomendacji z przeprowadzonego wcześniej badania. Wśród zaproszonych gości znalazła się również nasza gmina którą reprezentowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach Beata Rokita.

Tematem rozmów panelistów była ocena skuteczności i efektywności wdrażanego systemu usług door-to-door i wpływu podjętych w projekcie działań na aktywizację społeczno-zawodową osób o ograniczonej mobilności. Osoby z ograniczoną mobilnością powinny móc realizować wszystkie swoje potrzeby związane z przemieszczaniem się tak jak inni obywatele. Celem projektu jest również ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door.

Przedstawione podczas badania dane pokazują, że większość osób korzystających z usług transportowych door-to-door to osoby starsze, które podróżują po to, by zrealizować swoje potrzeby zdrowotne i społeczne. Małą część odbiorców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, stąd w niewielkim stopniu przejazdy były realizowane w celach zawodowych i edukacyjnych.

Ważną kwestią okazało się również sformułowanie rekomendacji dotyczących organizowania i finansowania indywidualnych usług door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Miasta i gminy które przystąpiły do projektu są teraz w okresie trwałości w związku z tym finansuje koszt realizacji usługi ze środków własnych.

Poprzedni Szkolenie “Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.