Szkolenie “Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”

Szkolenie “Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”

Szkolenie “Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, dnia 17 listopada 2023r. zorganizował szkolenie pod nazwą „Problematyka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”, które skupiło się na procedurze „Niebieskie Karty”.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Służby Zdrowia, Oświaty, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Organizacji Pozarządowej, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uwagi na pozytywną i owocną współpracę w zakresie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz na innych płaszczyznach, na wyżej wymienione szkolenie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej Gminy.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Trener Annę Matras, która jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym, kuratorem społeczno – rodzinnym, posiada szerokie doświadczenie w zakresie profilaktyki i prewencji problemów społecznych, specjalizuje się w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień, komunikacji, asertywności, facylitacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu oraz treningu interdyscyplinarnego.

Tematy, które były poruszane podczas szkolenia dotyczyły nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm. oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W związku z tak ważnym i aktualnym tematem zjawiska przemocy domowej, uczestnicy szkolenia uzyskali wiele istotnych informacji z tego zakresu, zaznajomili się ze znowelizowanymi przepisami oraz otrzymali cenne wskazówki i rady związane z Przeciwdziałaniem Przemocy Domowej oraz Procedurą „Niebieskie Karty”. W trakcie szkolenia, uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami, problemami oraz sugestiami związanymi ze zjawiskiem przemocy domowej. Dzięki obecności przedstawicieli oświaty na szkoleniu, każda ze szkół na terenie Gminy Iwanowice będzie mogła prowadzić kompleksowe działania z zakresu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów. Drukuj treść artykułu

Poprzedni ”Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.