Kolonia dla dzieci rolników – dofinansowanie wyjazdu!

Kolonia dla dzieci rolników – dofinansowanie wyjazdu!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację kolonii dla dzieci rolników.

miejsce: Murzasichle

termin:  11.08.2019 r. – 21.08.2019 r.

liczba miejsc: 10

opłata za 1 dziecko: 400 zł

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł.
Stowarzyszenie zapewnia kompleksowe zorganizowanie kolonii (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).
Transport na kolonię i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. Data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat).

2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

3. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

 

W załączeniu publikujemy komplet dokumentów i informacji o koloniach.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny:
Kamila Graczyk
tel. (81) 746-19-85 wew.2
Stowarzyszenie im. Teresy Kras, ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

 

Poprzedni Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.