Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie 3 – letniego programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” oraz Uchwałą Nr 161/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, informujemy o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2019 roku.

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez „Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być szczęśliwym” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Winna 16, tel.: 883 883 780, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Filareckiej17/2 w Krakowie.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 1 lipca 2019 r., bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym turnusie odciążeniowym – dziennym.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku dzieci/osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej.

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.
Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kkryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Poniżej zamieszczamy druk wniosku o przyznanie wsparcia.

Poprzedni Serdeczne podziękowania!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.