INFORMACJA  w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

INFORMACJA  w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informujue, że wnioski złożone do dnia 24.04.2022 r. w ramach świadczenia dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583) zostaną zrealizowane (wypłacone) na wskazany we wniosku nr rachunku bankowego do dnia 27.04.2022 r.

Osoby uprawnione do w/w świadczenia proszone są o osobisty odbiór informacji w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w siedzibie GOPS, w godzinach pracy Ośrodka.

 

* Podstawę prawną przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego stanowi ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583). Jednorazowe świadczenie pienieżne przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w ust. 1.
Wypłata jednorazowego świadczenia pienięznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie pieniężne wypłacają gminy.

Poprzedni Wnioski o zasiłek rodzinny UKR

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.