Wnioski o zasiłek rodzinny UKR

Poniżej znajdują się linki do wniosków o Zasiłek Rodzinny:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO /

ЗАЯВАПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
(ZAŁĄCZNIK) /

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ (ДОДАТОК)


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OPIEKUNEM TYMCZASOWYM / 

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЯКИЙ Є ТИМЧАСОВИМ ОПІКУНОМ


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEPRZEBYWANIU JEGO MAŁŻONKA LUB DRUGIEGO RODZICA DZIECKA/DZIECI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО НЕПЕРЕБУВАННЯ ПОДРУЖЖЯ АБО ІНШОГО З БАТЬКІВ ДИТИНИ/ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY/

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО РОЗМІР ЙОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АБО ГОСПОДАРСТВА ЧЛЕНА СІМЇ, У ПЕРЕРАХУНКУ НА ГЕКТАРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ У КАЛЕНДАРРНОМУ РОЦІ, ЩО ПЕРЕДУЄ ПЕРІОДУ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.
27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH/

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО ВЛАСНІ ДОХОДИ АБО ДОХОДИ ЧЛЕНА СІМ’Ї, ОТРИМАНІ В КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ, ПОПЕРЕДНЬОМУ ДО ПЕРІОДУ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ, ІНШИХ ЗА ДОХОДИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ СТ. 27, СТ. 30B, СТ. 30C, СТ. 30E I СT. 30F ЗАКОНУ ВІД 26 ЛИПНЯ 1991 Р. ПРО ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Poprzedni Bezpłatny kurs opieki nad osobą chorą w domu

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.