INFORMACJA  o przyznaniu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

INFORMACJA  o przyznaniu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski złożone do dnia 11.04.2022 r. w ramach świadczenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zostaną zrealizowane (wypłacone) na wskazany we wniosku nr rachunku bankowego do dnia 29.04.2022 r.

Osoby uprawnione do w/w świadczenia proszone są o osobisty odbiór informacji w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego w siedzibie GOPS, w godzinach pracy Ośrodka.

 

* Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz par. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy to kwota 40,00 zł za osobę dziennie.
Wypłata świadczenia pieniężnego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie pieniężne wypłacają gminy.

Poprzedni Wnioski o zasiłek rodzinny UKR

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.