Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, dostrzegając potrzeby osób uwikłanych w przemoc domową, planuje utworzenie powiatowej grupy wsparcia skierowanej do osób doznających przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy to regularne spotkania tych osób.
Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego.
Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, tel. 12 388 40 03 wew. 28.

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

Poprzedni Informacja dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.