Forum Asystentów Rodziny w Gminie Iwanowice

Forum Asystentów Rodziny w Gminie Iwanowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w dniu 16 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice zorganizował kolejne spotkanie Forum Asystentów Rodziny.

W przedsięwzięciu udział wzięli asystenci z okolicznych gmin, tj. Czernichów, Zielonki, Skała, Sułoszowa, Michałowice. Forum jest organizowane cyklicznie i ma charakter superwizji.

Podczas spotkania dokonana została prezentacja obejmująca następujące tematy:

1. Zapoznanie uczestników spotkania z wynikami oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie Zlotu Asystentów Rodziny w 2017 roku, który został złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
oraz zaplanowanie głosowania w poszczególnych gminach.

2. Konferencja Grupy Rodzinnej jako jedna z metod pracy – założenia, organizacja, możliwości, korzyści oraz przykłady dobrej praktyki.

3. Superwizja grupowa/koleżeńska jako możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami superwizji oraz uzyskanie informacji zwrotnych na temat swojej pracy od pozostałych członków grupy.

4. Wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin wspierających oraz ich komunikacja z asystentem rodziny.

Forum Asystentów Rodziny stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

                                                                                                                                                                                    

Poprzedni Akcja Czysty Aniołek

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.