Zmiany w zakresie obsługi stron w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Zmiany w zakresie obsługi stron w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Mieszkańcy,

W nawiązaniu do komunikatu wydanego przez Wójta Gminy Iwanowice z dnia 13 marca 2020 roku oraz ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, począwszy od 16 marca br. do odwołania Ośrodek będzie zamknięty dla stron.
W obecnej sytuacji wskazanym jest ograniczanie kontaktów społecznych do minimum. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli, bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku Ośrodka zostaje zawieszona do odwołania. 

Dla mieszkańców dostępny jest wyłącznie Dziennik podawczy w zakresie wszystkich spraw prowadzonych przez Referaty i jednostki organizacyjne Gminy (GOPS, GCKiB).

Ewentualne przyjmowanie klientów odbywać się będzie w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 12 388 40 03 wew. 28).

 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z dnia 12 i 14 marca 2020 r. do tut. Ośrodka należy zgłaszać sprawy dotyczące zabezpieczenia pomocy żywnościowej w formie posiłku lub produktów żywnościowych oraz zakupu leków, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Pracownicy Ośrodka, po uzyskaniu takich informacji od Państwa, zweryfikują je i następnie prześlą do realizacji odpowiednim służbom (Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Caritas Polska, WOT, OSP, Policja).

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do ośrodka pomocy społecznej.
OPS weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Czynności odbywają się drogą telefoniczną. Następnie takie zgłoszenie będzie przesyłane do organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Federacja Polskich Banków Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie Odra-Niemen). Przekazane informacje będą zawierały zapotrzebowanie na konkretne produkty żywnościowe dla konkretnych osób. GOPS będzie się kontaktować z Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną lub Wojskiem Obrony Terytorialnej celem przekazania informacji skąd należy odebrać żywności i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

 

Przypominamy, że większość spraw można załatwić przez Internet, nie wychodząc z domu.

Na podanych stronach internetowych znajdują się aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

https://www.pap.pl/

Poprzedni Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusów

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.