Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

Informujemy o zmianie wysokości kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o wsparcie w ramach programu POPŻ Podprogram 2020.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi podwyższeniu uległy wartości kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w ramach programu POPŻ. Pomoc przysługuje osobom lub rodzinom jeżeli dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1358). Powyższa zmiana w praktyce oznacza, że pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty: 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie kwoty: 1.161,60 zł.

Więcej informacji w przedmiotowym temacie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 388 40 03 wew. 28.

Poprzedni Projekt “Postaw na aktywność”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.