Zawiadomienie o wyniku zapytania GOPS-4220-4/21 Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice

Zawiadomienie o wyniku zapytania GOPS-4220-4/21 Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice

Projekt grantowy finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Logo Funduszu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

Zawiadomienie_wynik_postepowania-15-06-2021.odt

Zawiadomienie_wynik_postepowania-15-06-2021-BES-1.pdf

Przedmiotowe informacje dostępne są również na stronie BIP Zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,1941323,zapytanie-cenowe-rozeznanie-rynku-opracowaniezakup-aplikacji-do-zamawiania-uslug-transportowych-dla-.html

Poprzedni Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu “Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.