Zarządzenie Nr O.63.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr O.63.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr O.63.2018 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs dotyczący zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod nazwą “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Poprzedni Konferencja “Sto lat polskiej polityki społecznej”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.