ZARZĄDZENIE NR O.21.2020 WÓJTA GMINY IWANOWICE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na partnera – podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu i powołania komisji celem przeprowadzenia oceny ofert

ZARZĄDZENIE NR O.21.2020 WÓJTA GMINY IWANOWICE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na partnera – podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu i powołania komisji celem przeprowadzenia oceny ofert

W załączeniu publikujemy ogłoszenie dotyczące otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
 

Poprzedni Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.