Wyniki postępowania w sprawie dostawy paliwa do paliwa wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Wyniki postępowania w sprawie dostawy paliwa do paliwa wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Numer sprawy: GOPS-4220-9/22                                             Iwanowice Włościańskie, 30 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO-ROZEZNANIA RYNKU

dotyczy zadania p.n.: Dostawa paliwa do paliwa wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 130 000,00 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach zawiadamia
o wyborze w postępowaniu następującej oferty:

Pit Stop Sp. z o.o.

ul. Krakowska 82, 32-043  Skała

Oferta Pit Stop Sp. z o. o. spełniła wszystkie wymogi obowiązkowe i otrzymała najwyższą łączną ocenę (Cena, Upust) na poziomie: 100 pkt

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ocenę punktową, spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne, a jej wartość nie przekracza wartości środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania.

Więcej informacji o zapytaniu ofertowym – rozeznaniu rynku można znaleźć pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,2210103,zapytanie-ofertowe-rozeznanie-rynku-dostawa-paliwa-w-roku-2023-do-pojazdu-wykorzystywanego-w-ramach-.html

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku: Dostawa paliwa w roku 2023 do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.