Wyniki postępowania na: wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022

Wyniki postępowania na: wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022

Iwanowice Włościańskie, 13 stycznia 2022 r.

Znak: GOPS-4220-6/21

Dotyczy: wyników postępowania, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, iż przeprowadzone postępowanie w ustalonym terminie tj. do dnia 31.12.2021 r. nie zostało rozstrzygnięte, z powodu braku złożonych ofert.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Wyniki postępowania na: „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.