Wyniki postępowania na realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Wyniki postępowania na realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Znak: GOPS-4220-5/23

Dotyczy: wyników postępowania, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na: realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach (pracownicy socjalni, asystent rodziny) w okresie od 01.05.2023 r. do 30.11.2023 r.  w wymiarze łącznym raz w miesiącu 3 godziny dydaktyczne

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, iż przeprowadzone postępowanie w ustalonym terminie tj. do dnia 04.04.2023 r. nie zostało rozstrzygnięte, z powodu braku złożonych ofert.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Projekt socjalny “Śniadanie Wielkanocne dla samotnych mieszkańców Gminy Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.