Wyniki drugiego postępowania na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm

Wyniki drugiego postępowania na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm

Znak: GOPS-4220-6/23

Wyniki postępowania na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm

Dotyczy:

wyników postępowania, o wartości nieprzekraczającej: 130 000,00 złotych, do której nie stosuje się ustawy- Prawo zamówień publicznych na realizację: pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm.

Informacja:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, o wyborze w postępowaniu następującej oferty:

WAIVER Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Krzysztof Hebda

Szczyrzyc 2, 34-623 Szczyrzyc

Oferta Waiver Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe spełnia wymogi określone w ofercie.

Uzasadnienie: wybrana została oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne oraz prawne, a jej wartość nie przekracza wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Beata Rokita

Kierownik GOPS Iwanowice

Poprzedni Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.