UWAGA! Pracodawca obniżył Ci wynagrodzenie spowodowane COVID19:

UWAGA! Pracodawca obniżył Ci wynagrodzenie spowodowane COVID19:

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozszerzono katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z powodu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 15ao ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 ), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., na mocy art. 73 pkt. 24 ustawy 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia niem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 poz. 695):

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Biorąc pod uwagę, że stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV2 obowiazuje w Polsce od dnia 14 marca 2020, to należy przyjąć że od tej daty mamy do czynienia z pierwszymi przypadkami obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawanymi na wniosek strony za utratę dochodu w rozumieniu ustawy ww. przepisu szczególnego art. 15ao.

Poprzedni Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Skale

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.