Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 marca 2022 w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty.

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

Kto może podwyższyć kwotę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Kwota 40 zł / dzień może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy – weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy? Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o przyznanie świadczenia można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, w godzinach otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godz. od 8:00 do 16:00, w piątek w godz. 8.00 do 15.00.

Poniżej wniosek do pobrania wraz z załącznikiem:

wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

https://gops.iwanowice.pl/upload/files/1.pdf

https://gops.iwanowice.pl/upload/files/Sekodruk23082816190.pdf

Poprzedni Praca w charakterze świadczenia usług opiekuńczych w Gminie Iwanowice.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.