Środowiskowy Dom Samopomocy – zapraszamy na zajęcia terapeutyczne!

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zaprasza chętnych do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

 

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba niepełnosprawna powyżej 18. roku życia, która z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności sprzężonej lub spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Osoba taka powinna mieszkać w Gminie Iwanowice.

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego. Będą w niej świadczone usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności społecznych. Polegać będą one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

Utworzenie ośrodka planowane jest w Grzegorzowicach Wielkich w budynku byłej Szkoły Podstawowej.

Uczestnikom zapewniony będzie dojazd na zajęcia.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach:

Iwanowice Włościańskie 99

32-095 Iwanowice

tel. (12) 388 40 03 wew. 28

e-mail: gops@iwanowice.pl

 

Poprzedni Bezpłatne szkolenia i płatne staże!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.