Rekrutacja do projektu “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

Rekrutacja do projektu “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

       

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach kontynuuje realizuję projektu pn. „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” dofinansowanego  z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa, a jego całkowita wartość to 657 630,78 zł.
II etap rekrutacji w ramach projektu rozpocznie się od 1 lipca 2017 i potrwa 3 miesiące.
O kolejności przyjmowania do projektu decydować będzie uzyskana ilość punktów na podstawie analizy sytuacji/problemów osób deklarujący chęć udziału. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów, zgodnie z punktacją przyjętą w regulaminie. Planuje się rekrutację 22 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Iwanowice.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

2. Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu.

3. Realizacja pracy o charakterze socjalnym.

4. Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami
w formie zlecenia zadania publicznego.

Deklaracja oraz regulamin udziału w projekcie do pobrania ponieżej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 12-388-40-03 wew. 28.

 

 

Poprzedni Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi – kurs prawa jazdy kat. “B”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.