Przypomnienie o konieczności powiadamiania GOPS o każdych zmianach mających wpływ na przyznane świadcznie 500+

Przypomnienie o konieczności powiadamiania GOPS o każdych zmianach mających wpływ na przyznane świadcznie 500+

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np: zmiany stanu cywilnego, zaprzestanie lub podjęcie wykonywania pracy zarobkowej poza granicami kraju, zmiana miejsca zamieszkania) osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (12) 388-40-03, w. 22, lub pod adresem e-maila gops@iwanowice.pl.

Poprzedni Niecodzienne dostarczanie żywności – GOPS + OSP

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.