Projekt socjalny “Święta szyte na miarę”

Projekt socjalny “Święta szyte na miarę”

Pracownicy socjalni wraz z Asystentem rodziny zrealizowali projekt socjalny pn. „Święta szyte na miarę”.
Celem projektu było podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej na rzecz dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny. Generalnym i długofalowym celem, do którego dąży Ośrodek jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania z postawą wyuczonej bezradności i bierności, nabycie postawy aktywnej i odpowiedzialnej.

Efektem finalnym projektu było zorganizowanie w dniu 27 listopada 2021 r. warsztatów szycia dla 10 dzieci na sali Obrad Urzędu Gminy w Iwanowicach.
Podczas zajęć wprowadziliśmy dzieci w świat tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy w czasie warsztatów mieli możliwość własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych, które w konsekwencji zawisną na ich domowych choinkach. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez p. Agnieszkę Cieklińską, która jest „hiperspecjalistką w szyciu”.

Grupą docelową projektu było 10 dzieci, w wieku od 5 do 13 lat, z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

W trakcie warsztatów dla uczestników zapewniony był ciepły posiłek.

Na zakończenie spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie dzieciom upominków oraz życzeń świątecznych.
Realizacja zadania pozwoliła na zintegrowanie dzieci oraz w znacznym stopniu wzmocniła poczucie własnej wartości każdego z nich. Dodatkowo spotkanie było formą edukacyjną poprzez wprowadzenie dzieci w niezwykłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz alternatywną formą spędzenia czasu wolnego (prelekcja).

Za realizację projektu odpowiedzialny był asystent rodziny oraz pracownicy socjalni, którzy pełnili rolę opiekunów podczas warsztatów.

 

Projekt socjalny jest dodatkową formą pomocy oferowaną przez pracowników socjalnych. Zakłada działania będące odpowiedzią na zbadane potrzeby, wykorzystujące posiadany potencjał i angażujące interesariuszy do współpracy.
Nasz projekt socjalny był świetną, kreatywną zabawą, dającą uczestnikom możliwość twórczego rozwoju. Była to też doskonała okazja do zrobienia upominków przez dzieci na Święta. Poprzez prowadzone w ramach projektu zajęcia artystyczne, czas wolny dzieci  okazał się twórczy oraz odkrywał i rozwijał zdolności dzieci.

Rola asystenta polega na konieczności wykonywania rożnych czynności: od wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i w realizacji spraw na rzecz domu i rodziny, poprzez pomoc psychologiczną, logistyczną, edukacyjną aż po koordynację pracy służb społecznych.

Elementem kluczowym w asyście jest uwolnienie nadziei na zmianę, obrazu pozytywnej przyszłości i nastawienie człowieka do przekonania, że zmiana jest możliwa. Dlatego właśnie poprzez metodę małych kroków oraz doświadczanie drobnych przyjemności, człowiek przekonuje się, że jednak coś w jego życiu może się zmienić. Dlatego też udział rodzin objętych wsparciem asystenta w przygotowanym projekcie socjalnym był szansą na wyzwolenie w członkach rodziny większego zapału do przełamywania różnego rodzaju problemów, które spotykają.

Rodziny objęte wsparciem asystenta, poprzez wielorakość problemów, nie zauważają że ich własne dzieci również mogą mieć problemy. Czasem są z własnymi dziećmi na zasadzie obserwacji, natomiast nie podejmują wspólnych działań oraz nie zaspokajają potrzeb wyższego rzędu. Dzieci wraz ze swoimi problemami pozostają pozostawione same sobie, problemy z którymi borykają się rodzice stają się nadrzędne.

Projekt był odpowiedzią na problemy najmłodszych dzieci z w/w rodzin i zakładał działania, edukacyjne, aktywizujące i integrujące. Poprzez aktywne spędzanie czasu w innym środowisku, dzieci mogły oderwać się od swoich problemów jak i problemów utrzymujących się w domu. W czasie spędzonym podczas realizacji projektu mogły zapomnieć o problemach i w cudownej atmosferze przeżyć niecodzienny dziecięcy czas.

Wspólnie spędzony czas był wyjątkowy… przyniósł mnóstwo satysfakcji dla nas i radości dla wszystkich!

 

Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, które chcą pozostać anonimowe za wsparcie oraz przekazane produkty, które trafiły do dzieci.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Magdaleny Czekaj, która wspiera nasze inicjatywy. Tym razem przygotowała dla rodzin piękne skrzaty.

Dodatkowo z inicjatywy pracowników socjalnych GOPS Iwanowice, pozyskane zostały liczne artykuły: odzież, smartwatch, produkty spożywcze, słodycze, maskotki, choinki i wiele, wiele innych.

Z pozyskanych artykułów pracownicy socjalni przygotowali paczki – niespodzianki, które trafiły do potrzebujących rodzin, głównie matek, które samotnie wychowują dzieci.

Zachęcamy pozostałych przedsiębiorców działających na terenie Gminy do wsparcia naszych podopiecznych w okresie świątecznym. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 12 388 40 03 wew. 28.

Z wyrazami wdzięczności
Paulina Busłowicz
Jolanta Karczyńska
Joanna Małek
Barbara Piekara
Agata Twardowska
Katarzyna Wawrzyniak

Poprzedni Wynik naboru na stanowisko asystenta rodziny

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.