Projekt socjalny “Święta szyte na miarę”

Projekt socjalny “Święta szyte na miarę”

Pracownicy socjalni wraz z Asystentem rodziny zrealizowali projekt socjalny pn. „Święta szyte na miarę”.

Celem projektu było podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej na rzecz dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny. Nadrzędnym i długofalowym celem, do którego dąży Ośrodek jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania z postawą wyuczonej bezradności i bierności, nabycie postawy aktywnej i odpowiedzialnej.

Efektem finalnym projektu było zorganizowanie w dniu 26 listopada 2022 r. warsztatów szycia dla 10 dzieci w wieku od 5 do 13 lat z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Iwanowice. Warsztaty zorganizowano w sali Obrad Urzędu Gminy w Iwanowicach. Podczas zajęć dzieci zostały zapoznane z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy w czasie warsztatów mieli możliwość własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych, które w konsekwencji zawisną na ich domowych choinkach. W czasie trwania warsztatów dzieci uszyły również „świąteczne skrzaty” dla 5 Seniorów z Gminy Iwanowice, którzy poprzez zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej zostali wyłonieni do udziału w projekcie socjalnym.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Agnieszkę Cieklińską, która jest „hiperspecjalistką” w szyciu.

W trakcie warsztatów dla uczestników zapewniony był słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek.

Na zakończenie spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie dzieciom upominków oraz życzeń świątecznych. Realizacja zadania pozwoliła na zintegrowanie dzieci oraz w znacznym stopniu wzmocniła poczucie własnej wartości każdego z nich. Dodatkowo spotkanie było formą edukacyjną poprzez wprowadzenie dzieci w niezwykłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz alternatywną formą spędzenia czasu wolnego (prelekcja).

Za realizację projektu odpowiedzialni byli pracownicy socjalni oraz asystent rodziny. Osoby te pełniły rolę opiekunów podczas warsztatów. W trakcie warsztatów 2 wolontariuszy (uczennice szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice) pomagało dzieciom w szyciu ozdób świątecznych.

Projekt socjalny jest dodatkową formą pomocy oferowaną przez pracowników socjalnych. Zakłada działania będące odpowiedzią na zbadane potrzeby, wykorzystujące posiadany potencjał i angażujące interesariuszy do współpracy.

Nasz projekt socjalny był świetną, kreatywną zabawą, dającą uczestnikom możliwość twórczego rozwoju. Była to też doskonała okazja do zrobienia upominków przez dzieci na Święta. Poprzez prowadzone w ramach projektu zajęcia artystyczne, czas wolny dzieci okazał się twórczy oraz odkrywał i rozwijał zdolności dzieci.
Projekt był odpowiedzią na problemy najmłodszych dzieci z w/w rodzin i zakładał działania, edukacyjne, aktywizujące i integrujące. Poprzez aktywne spędzanie czasu w innym środowisku, dzieci mogły oderwać się od swoich problemów jak i problemów utrzymujących się w domu. W czasie spędzonym podczas realizacji projektu mogły zapomnieć o problemach i w cudownej atmosferze przeżyć niecodzienny dziecięcy czas.

Wspólnie spędzony czas był wyjątkowy… przyniósł mnóstwo satysfakcji dla nas i radości dla wszystkich!

Dziękujemy przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, które chcą pozostać anonimowe, za wsparcie, które trafiło do dzieci i Seniorów.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Pani Magdaleny Czekaj, która wspiera nasze inicjatywy. Tym razem przygotowała dla Seniorów drzewka świąteczne;
Pani Anny i Radosława Trill, którzy cyklicznie wspierają finansowo działania pomocowe skierowane do dzieci z terenu naszej Gminy;
M-Studio Słomniki – dziękujemy za wykonanie graweru na statuetkach dla wolontariuszy;
EURO Sklep i Drogeria Jaśmin w Słomnikach – dziękujemy za przygotowanie paczek świątecznych dla 10 dzieci.

Zachęcamy pozostałych przedsiębiorców działających na terenie Gminy do wsparcia naszych podopiecznych w okresie świątecznym. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 12 388 40 03 wew. 28.

Z wyrazami wdzięczności
Pracownicy socjalni oraz Asystent rodziny GOPS Iwanowice

Poprzedni Program “Dostępne Mieszkanie” dla osób z niepełnosprawnościami

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.