Projekt socjalny “Rodzina znaczy Wiele – reaktywacja”

Projekt socjalny “Rodzina znaczy Wiele – reaktywacja”

W dniu 10.09.2017 r. asystent rodziny oraz pracownicy socjalni GOPS realizowali projekt socjalny pn. „Rodzina znaczy Wiele – reaktywacja”. Celem głównym przedsięwzięcia była organizacja wsparcia rodzin poprzez wspólnie spędzone chwile.

Projekt jest odpowiedzią na problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny i zakładał działania aktywizujące i integrujące. Dzięki wspaniałym darczyńcom, którzy chcą pozostać anonimowi, w ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie im. Stanisława Lema dla 25 członków rodzin – dzieci wraz z rodzicami. W ramach zaplanowanych działań było zwiedzanie Ogrodu wraz z instruktorem, warsztaty edukacyjne, a na zakończenie poczęstunek.

Poprzez alternatywne spędzenie wspólnego czasu nastąpiła poprawa relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integracja rodzin ze środowiskiem oraz aktywizacja członków rodziny do podejmowania wspólnych działań.

Zwiedzanie Ogrodu polegało na doświadczaniu sensorycznym – zwiedzający mogli dotykać  instalacji stanowiących eksponaty, mieli okazję różnymi zmysłami doświadczać na sobie zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Poprzez zabawę każdy mógł wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym nas świecie.

Uzupełnieniem zwiedzania Ogrodu Doświadczeń były warsztaty pn. „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”, które wzbudziły wśród dzieci wiele pozytywnych emocji. Podczas lekcji uczyły się orientacji w terenie na podstawie kompasu i mapy. Wykorzystując zdobyte umiejętności, wykonali szereg zadań, bazujących na urządzeniach w Ogrodzie Doświadczeń, które doprowadziły ich do ukrytej w Ogrodzie niespodzianki. Poszukiwanie skarbu sprawiło, że emocje zarówno uczestników jak i opiekunów sięgały zenitu.

Zarówno zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń jak i udział w warsztatach pn. „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki” przyczynił się do rozwijania kompetencji i świadomości rodziców w zakresie wspólnego spędzania czasu i zabawy z dziećmi.

Realizacja projektu socjalnego była również okazją do rozwinięcia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, a zarazem wzmocnienia zaufania klientów do osób i podmiotów wspierających rodzinę.

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            Pracownicy GOPS Iwanowice

 

 

 

Poprzedni Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.